صبا شکری
۹ مهر ۱۳۹۶
رضا میراشه
۹ مهر ۱۳۹۶
نمایش همه

بیوگرافی

seprator

رشته ي ادبيات خوندم،علاقمند به رشته هاي ورزشي هستم،منظبط و پرانرژي و دقيق و ...

افتخارات

seprator

  • مقام استانی در ای-

دیدگاه ها بسته شده است