۱۲ خرداد ۱۳۹۸

امیر آرام شیرازی نژاد

۹ مهر ۱۳۹۶

مهنازرضائي نيا

۵ مهر ۱۳۹۶

آروین دامیار

۵ مهر ۱۳۹۶

متین سلطانی

۵ مهر ۱۳۹۶

آرین فتحی

۵ مهر ۱۳۹۶

نیکان صدقی

۲ مهر ۱۳۹۶

باشگاه پولاد

۷ تیر ۱۳۹۶

سورنا طهماسبی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

پارمیس غفاری

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

باشگاه سید خندان

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

حمیدرضا فهیمی

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

محمدرضا فهیمی