پیشنهادات و انتقاداتشما مربیان عزیز مجموعه ورزشی ستارگان سرزمین سورنا میتوانید از طریق فرم زیر پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید .