۲۶ شهریور ۱۳۹۸
همایش بادی بلید

برگزاری همایش کشوری بادی بلید در باشگاه کاووسیه

همایش بادی بلید کشور به همت موسسه ورزشی ستارگان سرزمین سورنا و کمیته بادی بلید در باشگاه خانه ورزش کاووسیه شهرداری منطقه ۳ برگزار شد . […]